(1)
Superson, J. Miejsce Proklamacji słowa Bożego. RBL 2016, 69, 333–354.