(1)
Sitkowski, T. Dlaczego Kościół poświęcił Matce Boskiej Dzień Sobotni. RBL 1948, 1, 315–317.