(1)
Kamieński, Łukasz. Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii W Kościele” Jako Nowy sposób Odniesienia słowa Bożego Do życia. RBL 2016, 69, 197–215.