(1)
Smereka, W. Nieznany żywot Pana Jezu Krysta Z Pierwszej połowy XV W. RBL 1948, 1, 246–250.