(1)
Florkowski, E. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny a Sprawa Dogmatu Mariologicznego. RBL 1948, 1, 229–235.