(1)
Wierusz-Kowalski, J. Niedziela Dniem Pańskim. RBL 1948, 1, 90–96.