(1)
Caban, P. Stan Liturgii chrześcijańskiej Pod Koniec starożytności W Europie – Aspekt Historyczny I Liturgiczny. RBL 2016, 69, 273–287.