(1)
Matras, T. XXVII Obrady Sekcji Biblistów Polskich Lublin – 1989. RBL 1990, 43, 157–158.