(1)
Jędrzejewski, S. Pascha w kalendarzach Starego Testamentu. RBL 2009, 62, 253–268.