(1)
Pindel, R. KS. ROMAN BOGACZ, Dzieło Zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu Do Hebrajczyków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007, 304 S. RBL 2009, 62, 229–231.