(1)
Chmiel, J. Anonima Dzieje Pierwszej Krucjaty Albo Czyny Franków I pielgrzymów Jerozolimskich, przetłumaczył, wstępem I objaśnieniami Opatrzył Karol Estreicher, Warszawa–Kraków 1984. RBL 1987, 40, 461.