(1)
Chmiel, J. G. LANCZKOWSKI, Wprowadzenie Do Religioznawstwa, przeł. I posłowiem Opatrzył A. Bronk SVD, Warszawa 1986. RBL 1987, 40, 457–458.