(1)
Chmiel, J. W kręgu Dobrej Nowiny, Pod Red. Ks. J. Szlagi, Lublin 1984. RBL 1987, 40, 452–453.