(1)
Bartnicki, R. Redakcyjna Praca Mateusza W Mt 9, 35–11, 1. RBL 1987, 40, 280–288.