(1)
Arndt, M. B. Nowe Odkrycia Archeologiczne W Rejonie góry Nebo. RBL 1989, 42, 42–53.