(1)
Bartnicki, R. Najnowsze rozwiązania Problemu Synoptycznego. RBL 1989, 42, 28–41.