(1)
Płaczek, F. Ksiądz Profesor Dr Jerzy Langman (1903–1982). RBL 1982, 35, 293–296.