(1)
Sroka, J. Język Polski ksiąg Liturgicznych. RBL 1978, 31, 73–82.