(1)
Wronka, S. Niegodziwa Mamona – postawa Wobec Bogactwa według Nowego Testamentu. RBL 2010, 63, 353–370.