(1)
Gy, P.-M. Odnowa Liturgiczna We Francji. RBL 1988, 41, 168–177.