(1)
Żychlińska, B. Ojcostwo Boga względem Jezusa Chrystusa I Ludzi W Listach św. Pawła. RBL 1999, 52, 33–44.