(1)
Staniek, E. Bogu i księdzu Tomaszowi dzięki!. RBL 2010, 63, 179–186.