(1)
Łach, S. Hymny I dziękczynienia W psałterzu. RBL 1977, 30, 163–172.