(1)
Kopeć, J. J. Homilia W Archikatedrze Warszawskiej Podczas Uroczystej Eucharystii pożegnania księdza Dra Wojciecha Danielskiego Przez Katolicki Uniwersytet Lubelski W Dniu 30 XII 1985 R. RBL 1986, 39, 436–441.