(1)
Ziaja, K. Wybrane Motywy Biblijne z Ksiąg Jozuego i Sędziów w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. RBL 2010, 63, 79–92.