(1)
Lempa, H. Badania Nad Apokalipsą św. Jana We współczesnej Biblistyce Polskiej (1945–1985). RBL 1986, 39, 259–274.