(1)
Strus, A. Rozwój Proroctwa O Emmanuelu Jako przykład Hermeneutyki W Starym Testamencie. RBL 1986, 39, 197–211.