(1)
Langkammer, H. Teologie Nowego Testamentu W języku Polskim. RBL 1987, 40, 169–172.