(1)
Majewski, M. Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34, 16. RBL 2010, 63, 5–12.