(1)
Chmiel, J. Polskie Towarzystwo Teologiczne W Krakowie W hołdzie Janowi Długoszowi W 500-Lecie śmierci. RBL 1980, 33, 354.