(1)
Dąbek, T. M. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Biblia o państwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 184 S. RBL 2011, 64, 285–286.