(1)
Łabuda, P. Słuchanie słowa i łamanie Chleba Jako Memoria Resurrectionis (Łk 24, 13–35). RBL 2011, 64, 235–254.