(1)
Witczyk, H. Prawda Pisma Świętego Jako Owoc Natchnienia. RBL 2015, 68, 101–124.