(1)
Radej, M. Ulubione Wyrażenia Kaznodziejskie Karola Wojtyły. RBL 2011, 64, 101–108.