(1)
Strus, A. Sympozjum Na Temat Inkulturacji Na Uniwersytecie Salezjańskim W Rzymie (1983). RBL 1984, 37, 148–150.