(1)
Pisarzak, M. Zmiana pojęć W Liturgii błogosławieństw. RBL 1979, 32, 205–222.