(1)
Chmiel, J. ROMAN MARIA ZAWADZKI, Spuścizna Pisarska Stanisława Ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze, Kraków 1979. RBL 1981, 34, 398–399.