(1)
Wronka, S. 7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010). RBL 2011, 64, 86–88.