(1)
Łaś, J.; Ziemiański, S. W Sprawie współczesnej pieśni kościelnej. RBL 1981, 34, 289–303.