(1)
Teologiczne, P. T. Uchwała Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Teologicznego W Krakowie W Sprawie Papieskiego Wydziału Teologicznego W Krakowie. RBL 1981, 34, 133.