(1)
Grzybek, S. Działalność Pisarska Kard. Karola Wojtyły W Polskim Towarzystwie Teologicznym W Krakowie. RBL 1979, 32, 36–41.