(1)
Chmiel, J. Druki Z Okazji 400. Rocznicy śmierci Ks. Jakuba Wujka. RBL 1997, 50, 234.