(1)
Danielski, W. Sprawozdanie Z X Sympozjum Liturgiczno-Pastoralnego Na Temat „Dzień Pański – Niedziela W duszpasterstwie”. RBL 1981, 34, 73–77.