(1)
Surma, B. Historia I pamięć W Biblijno-Liturgicznym Przekazie Katechetycznym W Koncepcji Sofii Cavalletti. RBL 2012, 65, 327–344.