(1)
Witczyk, H. Powrót Do Boga I wspólnoty. Zadośćuczynienie Za Grzechy według Deutero-Izajasza I Księgi Psalmów. RBL 1997, 50, 86–104.