(1)
Tronina, A. O. BETZ, R. RIESNER, Jezus, Qumran I Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy O Zwoje Znad Morza Martwego, Z Niem. Przeł. R. Kiełbasińska, wstępem Opatrzył Z. J. Kapera, The Enigma Press, Kraków 1996. RBL 1997, 50, 77.