(1)
Dąbek, T. M. Znaczenie Mniszych ślubów stałości I Przemiany obyczajów Oraz Ich Biblijne Uzasadnienie. RBL 2016, 69, 5–22.