[1]
Chmiel, J. 1996. ALBERTYNA DEMBSKA, Kultura starożytnego Egiptu. Słownik, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 49, 3 (wrz. 1996), 216. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.873.