[1]
Pindel, R. 1994. O model rozwoju idei Ciała Chrystusa u świętego Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 47, 3 (wrz. 1994), 188–196. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.764.