[1]
Maciejewski, A. 2005. KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK, Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Studium z zakresu historii redakcji, Lublin 2000. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 58, 4 (grudz. 2005), 310–311. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.610.